Stamboom Vennik

Nicolaas Valentijnsz Ammama

Mannelijk 1730 - 1774  (44 jaar)


Generaties:      Standaard    |    Verticaal    |    Compact    |    Box    |    Alleen tekst    |    (Uitgebreide)kwartierstaat    |    Voorouderwaaier    |    Media

Generatie: 1

 1. 1.  Nicolaas Valentijnsz Ammama geboren 1730, Leeuwarden (zoon van Valentijn Jansz Ammama); overleden 5 aug 1774, Leeuwarden.

  Nicolaas trouwt Trientje Freerksdr 17 mei 1750 (civil), Leeuwarden. Trientje geboren 8 aug 1728, Leeuwarden; overleden 7 mrt 1773, Leeuwarden. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. Jetske Claasdr Ammama geboren 30 jun 1754, Leeuwarden; overleden 5 mei 1823, Leeuwarden.

Generatie: 2

 1. 2.  Valentijn Jansz Ammama geboren 1705, Leeuwarden (zoon van Johan Sickesz Ammama).
  Kinderen:
  1. Ytie Valentijnsdr Ammama geboren 1725, Leeuwarden; overleden 1753, Leeuwarden.
  2. Johan Valentijnsz Ammama geboren 1725, Leeuwarden.
  3. 1. Nicolaas Valentijnsz Ammama geboren 1730, Leeuwarden; overleden 5 aug 1774, Leeuwarden.


Generatie: 3

 1. 4.  Johan Sickesz Ammama geboren ca. 1680 (zoon van Sixtus Jansz Ammama).
  Kinderen:
  1. 2. Valentijn Jansz Ammama geboren 1705, Leeuwarden.


Generatie: 4

 1. 8.  Sixtus Jansz Ammama geboren 1656 (zoon van Johannes Sickesz Ammama en Catharina de Vries); overleden 1709.
  Kinderen:
  1. 4. Johan Sickesz Ammama geboren ca. 1680.


Generatie: 5

 1. 16.  Johannes Sickesz Ammama geboren 1617 (zoon van Sixtinus Jansz Ammama en Meynu Claesdr van Cronenburgh).

  Johannes — Catharina de Vries. Catharina geboren 1620. [Gezinsblad]


 2. 17.  Catharina de Vries geboren 1620.
  Kinderen:
  1. 8. Sixtus Jansz Ammama geboren 1656; overleden 1709.


Generatie: 6

 1. 32.  Sixtinus Jansz Ammama geboren 13 okt 1593, Franeker (zoon van Johannes Sytsesz Ammama en Ymck); overleden 9 nov 1629, Leeuwarden.

  Sixtinus — Meynu Claesdr van Cronenburgh. Meynu (dochter van Claes Jacobsz van Cronenburgh en Maria Jellesdr Wythama) geboren 1589, Sexbierum; overleden 6 feb 1662, Franeker. [Gezinsblad]


 2. 33.  Meynu Claesdr van Cronenburgh geboren 1589, Sexbierum (dochter van Claes Jacobsz van Cronenburgh en Maria Jellesdr Wythama); overleden 6 feb 1662, Franeker.
  Kinderen:
  1. 16. Johannes Sickesz Ammama geboren 1617.
  2. Nicolaus Sickesz Ammama geboren 1618, Franeker; overleden 1656, Franeker.
  3. Michiel Sickesz Ammama geboren 1619, Franeker; overleden 1670.
  4. Gerrit Sickesz Ammama geboren 1622, Franeker.
  5. Gaele Sickesz Ammama geboren 1625, Franeker.
  6. Maria Sickesdr Ammama geboren 1625, Franeker; overleden 1678, Franeker.
  7. Jelle Sickesz Ammama geboren 1630, Franeker; overleden 1665.


Generatie: 7

 1. 64.  Johannes Sytsesz Ammama geboren 1560 (zoon van Sytse Tjerksz Ammama); overleden , Franeker.

  Johannes — Ymck. Ymck geboren 1565. [Gezinsblad]


 2. 65.  Ymck geboren 1565.
  Kinderen:
  1. 32. Sixtinus Jansz Ammama geboren 13 okt 1593, Franeker; overleden 9 nov 1629, Leeuwarden.
  2. Jacob Jansz Ammama geboren 1595.
  3. Petrus Jansz Ammama geboren 1600; overleden , Leeuwarden.

 3. 66.  Claes Jacobsz van Cronenburgh geboren 1550, Sexbierum (zoon van Jacob Gerritsz van Cronenburgh en Bauck Seerpsdr van Adelen); overleden 1629, Sexbierum.

  Claes — Maria Jellesdr Wythama. Maria (dochter van Jelle Sybesz Wythama en Anna Jacobsdr van Cronenburgh) geboren 1580, Leeuwarden; gedoopt 3 mrt 1628; overleden 1630. [Gezinsblad]


 4. 67.  Maria Jellesdr Wythama geboren 1580, Leeuwarden; gedoopt 3 mrt 1628 (dochter van Jelle Sybesz Wythama en Anna Jacobsdr van Cronenburgh); overleden 1630.
  Kinderen:
  1. 33. Meynu Claesdr van Cronenburgh geboren 1589, Sexbierum; overleden 6 feb 1662, Franeker.
  2. Jacob Claesz van Cronenburgh geboren 20 mrt 1592, Sexbierum; overleden 3 jan 1643, Leeuwarden.
  3. Seerp Claesz van Cronenburgh geboren 1599, Sexbierum; overleden 1660.
  4. Sybolt van Cronenburgh geboren 1601, Sexbierum; overleden 1644.
  5. Rimbolt Claesz van Cronenburgh geboren 1603, Sexbierum; overleden 1670.
  6. Bauck Claesz van Cronenburgh geboren 1605, Sexbierum.


Generatie: 8

 1. 128.  Sytse Tjerksz Ammama geboren 1521, Garijp (zoon van Tjerck Hernesz Ammama en Beentziema); overleden 1569, Garijp.
  Kinderen:
  1. Sape Sytsesz Ammama geboren 1545, Garijp.
  2. Herne Systesz Ammama geboren 1546, Garijp; overleden 26 mrt 1601, Garijp.
  3. 64. Johannes Sytsesz Ammama geboren 1560; overleden , Franeker.
  4. Sixtus Sytsesz Ammama geboren 1560.

 2. 132.  Jacob Gerritsz van Cronenburgh geboren 1515, Schagen (zoon van Gerrit Adriaensz van Cronenburgh en Aaf van Teylingen); overleden 1572, Pietersbierum; begraven 1572, Harlingen.

  Jacob trouwt Bauck Seerpsdr van Adelen 13 nov 1547, Pietersbierum. Bauck (dochter van Seerp Claesz Fetza van Adelen en Taets Tjerksdr Ammama) geboren 10 okt 1529, Berlikum; overleden 26 apr 1603, Pietersbierum. [Gezinsblad]


 3. 133.  Bauck Seerpsdr van Adelen geboren 10 okt 1529, Berlikum (dochter van Seerp Claesz Fetza van Adelen en Taets Tjerksdr Ammama); overleden 26 apr 1603, Pietersbierum.
  Kinderen:
  1. Gerrit Jacobsz van Cronenburgh geboren 1548, Sexbierum.
  2. 66. Claes Jacobsz van Cronenburgh geboren 1550, Sexbierum; overleden 1629, Sexbierum.
  3. Anna Jacobsdr van Cronenburgh geboren 1552, Pietersbierum; overleden 1590, Leeuwarden.

 4. 134.  Jelle Sybesz Wythama geboren 1545, Leeuwarden (zoon van Sybe Wythama).

  Jelle trouwt Anna Jacobsdr van Cronenburgh 1580, Leeuwarden. Anna (dochter van Jacob Gerritsz van Cronenburgh en Bauck Seerpsdr van Adelen) geboren 1552, Pietersbierum; overleden 1590, Leeuwarden. [Gezinsblad]


 5. 135.  Anna Jacobsdr van Cronenburgh geboren 1552, Pietersbierum (dochter van Jacob Gerritsz van Cronenburgh en Bauck Seerpsdr van Adelen); overleden 1590, Leeuwarden.
  Kinderen:
  1. 67. Maria Jellesdr Wythama geboren 1580, Leeuwarden; gedoopt 3 mrt 1628; overleden 1630.
  2. Tetje Jellesdr Wythama geboren 1580, Leeuwarden; overleden 24 nov 1614.


Generatie: 9

 1. 256.  Tjerck Hernesz Ammama geboren 1485, Garijp (zoon van Herne Tjercksz Ammama en Lioets Sytsesdr).

  Tjerck — Beentziema. [Gezinsblad]


 2. 257.  Beentziema
  Kinderen:
  1. Taets Tjerksdr Ammama geboren 1505, Garijp; overleden 6 apr 1534, Sexbierum.
  2. 128. Sytse Tjerksz Ammama geboren 1521, Garijp; overleden 1569, Garijp.

 3. 264.  Gerrit Adriaensz van Cronenburgh geboren 1490, Schagen (zoon van Adriaen Klaasz van Cronenburgh en Anna Catharina Verhagen).

  Gerrit — Aaf van Teylingen. Aaf geboren 1490. [Gezinsblad]


 4. 265.  Aaf van Teylingen geboren 1490.
  Kinderen:
  1. 132. Jacob Gerritsz van Cronenburgh geboren 1515, Schagen; overleden 1572, Pietersbierum; begraven 1572, Harlingen.

 5. 266.  Seerp Claesz Fetza van Adelen geboren 1496, Sexbierum (zoon van Claes Wybrandtsz van Adelen en Bauck Rientzema); overleden 10 mei 1552, Sexbierum.

  Seerp trouwt Taets Tjerksdr Ammama 1528. Taets (dochter van Tjerck Hernesz Ammama en Beentziema) geboren 1505, Garijp; overleden 6 apr 1534, Sexbierum. [Gezinsblad]


 6. 267.  Taets Tjerksdr Ammama geboren 1505, Garijp (dochter van Tjerck Hernesz Ammama en Beentziema); overleden 6 apr 1534, Sexbierum.
  Kinderen:
  1. 133. Bauck Seerpsdr van Adelen geboren 10 okt 1529, Berlikum; overleden 26 apr 1603, Pietersbierum.
  2. Claes Seerpsz van Adelen geboren 1533, Berlikum; overleden 4 apr 1567, Sexbierum.

 7. 268.  Sybe Wythama geboren 1520.
  Kinderen:
  1. 134. Jelle Sybesz Wythama geboren 1545, Leeuwarden.
  2. Sybe Sybesz Wythama geboren 1550, Leeuwarden.

 8. 132.  Jacob Gerritsz van Cronenburgh geboren 1515, Schagen (zoon van Gerrit Adriaensz van Cronenburgh en Aaf van Teylingen); overleden 1572, Pietersbierum; begraven 1572, Harlingen.

  Jacob trouwt Bauck Seerpsdr van Adelen 13 nov 1547, Pietersbierum. Bauck (dochter van Seerp Claesz Fetza van Adelen en Taets Tjerksdr Ammama) geboren 10 okt 1529, Berlikum; overleden 26 apr 1603, Pietersbierum. [Gezinsblad]


 9. 133.  Bauck Seerpsdr van Adelen geboren 10 okt 1529, Berlikum (dochter van Seerp Claesz Fetza van Adelen en Taets Tjerksdr Ammama); overleden 26 apr 1603, Pietersbierum.
  Kinderen:
  1. Gerrit Jacobsz van Cronenburgh geboren 1548, Sexbierum.
  2. Claes Jacobsz van Cronenburgh geboren 1550, Sexbierum; overleden 1629, Sexbierum.
  3. 135. Anna Jacobsdr van Cronenburgh geboren 1552, Pietersbierum; overleden 1590, Leeuwarden.


Generatie: 10

 1. 512.  Herne Tjercksz Ammama geboren 1445, Garijp (zoon van Tjeck Hernesz Ammama en Beentziema Feyesdr Heemstra); overleden 1510, Garijp.

  Herne — Lioets Sytsesdr. Lioets geboren 1460; overleden 1520. [Gezinsblad]


 2. 513.  Lioets Sytsesdr geboren 1460; overleden 1520.
  Kinderen:
  1. 256. Tjerck Hernesz Ammama geboren 1485, Garijp.
  2. Doedt Hernesdr Ammama geboren 1490, Garijp.
  3. Sytse Hernesz Ammama geboren 1495, Garijp.
  4. Bauck Hernesz Ammama geboren 1502, Garijp.

 3. 528.  Adriaen Klaasz van Cronenburgh geboren 1450, Schagen (zoon van Klaas Hendriksz van Cronenburg); overleden , Bergum.

  Adriaen — Anna Catharina Verhagen. Anna geboren 1450. [Gezinsblad]


 4. 529.  Anna Catharina Verhagen geboren 1450.
  Kinderen:
  1. Maria Anna van Cronenburgh geboren 1480.
  2. 264. Gerrit Adriaensz van Cronenburgh geboren 1490, Schagen.

 5. 532.  Claes Wybrandtsz van Adelen geboren 1465, Pietersbierum (zoon van Wybrandt van Adelen); overleden 1501, Sexbierum.

  Claes trouwt Bauck Rientzema 1495, Sexbierum. Bauck geboren 1455. [Gezinsblad]


 6. 533.  Bauck Rientzema geboren 1455.
  Kinderen:
  1. 266. Seerp Claesz Fetza van Adelen geboren 1496, Sexbierum; overleden 10 mei 1552, Sexbierum.
  2. Wybrant van Adelen geboren 1497, Sexbierum; overleden 1541.
  3. Jets Claesdr van Adelen geboren 1500, Sexbierum; overleden 24 aug 1543.

 7. 256.  Tjerck Hernesz Ammama geboren 1485, Garijp (zoon van Herne Tjercksz Ammama en Lioets Sytsesdr).

  Tjerck — Beentziema. [Gezinsblad]


 8. 257.  Beentziema
  Kinderen:
  1. 267. Taets Tjerksdr Ammama geboren 1505, Garijp; overleden 6 apr 1534, Sexbierum.
  2. Sytse Tjerksz Ammama geboren 1521, Garijp; overleden 1569, Garijp.

 9. 264.  Gerrit Adriaensz van Cronenburgh geboren 1490, Schagen (zoon van Adriaen Klaasz van Cronenburgh en Anna Catharina Verhagen).

  Gerrit — Aaf van Teylingen. Aaf geboren 1490. [Gezinsblad]


 10. 265.  Aaf van Teylingen geboren 1490.
  Kinderen:
  1. 132. Jacob Gerritsz van Cronenburgh geboren 1515, Schagen; overleden 1572, Pietersbierum; begraven 1572, Harlingen.

 11. 266.  Seerp Claesz Fetza van Adelen geboren 1496, Sexbierum (zoon van Claes Wybrandtsz van Adelen en Bauck Rientzema); overleden 10 mei 1552, Sexbierum.

  Seerp trouwt Taets Tjerksdr Ammama 1528. Taets (dochter van Tjerck Hernesz Ammama en Beentziema) geboren 1505, Garijp; overleden 6 apr 1534, Sexbierum. [Gezinsblad]


 12. 267.  Taets Tjerksdr Ammama geboren 1505, Garijp (dochter van Tjerck Hernesz Ammama en Beentziema); overleden 6 apr 1534, Sexbierum.
  Kinderen:
  1. 133. Bauck Seerpsdr van Adelen geboren 10 okt 1529, Berlikum; overleden 26 apr 1603, Pietersbierum.
  2. Claes Seerpsz van Adelen geboren 1533, Berlikum; overleden 4 apr 1567, Sexbierum.