Stamboom Vennik

Aantekeningen


Treffers 101 t/m 150 van 12,909

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 259» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 14 years old Versteeg, Carolina (I76355)
 
102 14-05-1661: (ORA Schiedam, inventarisnr. 345, folio 123v).
Jacob Fockendijck regent van de magistraats armen kamer en Pieter van
Cleeff regent van de diaconie armen kamer beiden dezer stede vervangende haar confraters
als alimenterende en onderhoudende de nagelaten kinderen van Cornelis Pietersz. van der Lap voor 3/4e parten en vervangende Adriaen Hodenpijl gehuwd geweest met de enige
dochter van Jan Fransz. de Bruijcker voor het resterende 1/4e part verkopen Johan Hodenpijl raad en schepen dezer stede het huis en erf van de voorsz. van der Lap gelegen op de Nieustraat, belend N ?s-heren steeg en Z de weduwe van Joris Nieupoort, strekkende voor van de straat tot achter aan zekere gang, alles volgens de oude waarbrief van 02-06-1612 (niet gevonden), belast met 7 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede voor 100 gld, daarvan 3/4e bij de voorsz. regenten en 1/4e door Adriaen Hodenpijk zelf is ontvangen. 
de Bruijckers, Jannetje Jansdr (I13941)
 
103 14-5-1660: Comp. [voor Gerrit Bijvelt not. te Maasland] Jan Korsz. en Annytgen Leenderts van der Houff echte man en wijf wonende aan de Nieuwecht in Maasland, hij ziekelijk te bedde leggende en zij kloek en gezond, en stellen de langstlevende tot voogd, en hij Maerten Cornelisz. van Wint en zij Leendert Leendertsz. van der Houff haar vader. van der Houff, Annytgen Leendertsdr (I36103)
 
104 1435: verklaart Dirk van der Merwede dat hij de Heerlijkheid Drongelenmet die van Eethen, Meeuwen en Babilonienbroek heeft gekocht van vrouwe Catharina Jansdr van Drongelen. Dirk van der Merwede, ovl 1452, begravenin het koor van de kerk te Meeuwen, Ridder, Castelein, Drossaert vanGeertruidenberg (1421), toen stad en kasteel door de Kabeljouwen werdenbelegerd, X 1439, Catharina van Ranst Constijnsdr, kinderen: Odilia enJohanna, geb.r1446 Meeuwen, ovl.10-9-1476. Gezin F1513875056
 
105 15 years old Kuppens, Christina Theodora (I42990)
 
106 15-2-1674 f209
Claes Adriaen Herberts, inw. van Langerak, Jan Ariens zijn broeder.
Jan Thonis en Ghijsbert, Bastiaen Herbertsz, alle te Langerak. En voor de verdere broers en zusters. Bastiaen en Arien Ariens DECKER voor hen selve als voor Andries Ariens DECKER, Leendert Cornelis VINCK man en voogd van Neeltge Ariens DECKER ende voor Willemken Ariens DECKER, haere broeder en zusters mede inw. van Langerak. (kinderen van Arien Cornelis DECKER x Eva Herberts) Thonis Corss SMITH van wegen zijn kinderen Jan Thonis en Maritge Thonis (bij Adriaentge Herberts) ter eenre Frans Allertsz van Leerbroeck burger van Nieuwpoort voor hem selve ende noch oom en neffens ds. Emmandus Jochholt te Ameide voogd over de kinderen van zalgr. Jan Allerts van Leer?broeck, Willem Basti?aens won. te Gorkum man en voogd van Lammert?gen Ariens ende Emmeken Ariens. Alle erfgen. van Joost Herberts ende Adriaentgen Allerts in hun leven won. te Langerak.

22 f223 19-9-1671
Comp. Andries, Bastiaan en Adriaan Adriaans Decker, Leendert Cornelis Vinck man en voocht van Neeltje Adriaans Decker ende Hilleken Adriaans Decker als erfgen. van Adriaan Cornelisse Decker transp. aan Adriaan Claas Vinck den eigendom van 5 mrg 1 hont met huijs en schuur in 15 mrg oostw. Jan Teunisse Brons? kinderen en westw. Claas Adriaans Maat.

8 10/20-3-1677
Leendert Cornelis Maat eijser 75 
Maat, Leendert Cornelisz (I46945)
 
107 1550 schepen Verkerck, Aert Aertsz (I75643)
 
108 1588 ontvanger-gen. der Unie Doublet, Philips Jansz (I20125)
 
109 16 days old van Leeuwen, Adriana Helena (I44183)
 
110 16 months old de Leeuw, Johannis (I44165)
 
111 16 months old Versteegh, Maria Waltera (I77171)
 
112 16 mths old Versteegh, Wilhelmina Frederika (I77297)
 
113 16 years old, bapt. in Nieuwaal Versteegh, Gijsbert Bastiaan (I76875)
 
114 1622 Bisschop Rovenius rapporteert aan Rome dat te Schiedam Godfried van Vliet als pastoor 'verdrongen' is door een 'zeker dominicaan'.
Bedoeld wordt dat Govert Aertsz. van Vliet, priester in het Huis te Poort van Annetgen van der Burch, vervangen wordt door de Dominicaan Caspar Luypaert.
februari 1623 Annetgen van der Burch overlijdt en haar woning, Het Huis te Poort, wordt eigendom van de zoon uit het eerste huwelijk van haar man, Pieter Pietersz van der Burch.
11-9-1627 Het Huis te Poort komt na het overlijden van Annetgen van der Burch-van Smalevelt in februari 1623 aan een zoon uit het eerste huwelijk van haar man Pieter Pietersz. van der Burch en diens vrouw Deliana van Sneeck. Als laatstgenoemde in 1626 sterft, verkopen hun kinderen op 11 september 1627 Het Huis Te Poort aan hun oom Dirck Pansser.
13-12-1681 Mr. Dirck Ramp, achterkleinzoon van Annetgen van der Burch, verkoopt het Huis te Poort aan Johan Boudewijnsz van Leeuwen, brouwer te Leiden. 
van Smalevelt, Annitghe Arentsdr (I63054)
 
115 1630
Willem Bastiaensz ALBLAS inw. van La. heeft vercocht aan Adri?aentge, Annit?ge, Maritge, Neeltge en Susanna sijn 5 dochters geass. met Jacob Dirricks hare oom en voogd.

21-8-1641
Maritgen Willems (ALBLAS) Annitge haer oudste suster nog susters zijn; Heijndrickje, Adriaentgen, Niesgen, Neeltgen en Susanna Wil?lems, Dirrick Willems een broer en de kinde?ren van Cornelis Willems ol. broeder. 
Alblas, Adriaantje Willemsdr (I3882)
 
116 1630
Willem Bastiaensz ALBLAS inw. van La. heeft vercocht aan Adri?aentge, Annit?ge, Maritge, Neeltge en Susanna sijn 5 dochters geass. met Jacob Dirricks hare oom en voogd.

21-8-1641
Maritgen Willems (ALBLAS) Annitge haer oudste suster nog susters zijn; Heijndrickje, Adriaentgen, Niesgen, Neeltgen en Susanna Wil?lems, Dirrick Willems een broer en de kinde?ren van Cornelis Willems ol. broeder.

f85 6-6-1657
Gijsbert Martens Alblas trp. aan Cornelis Hendricks Swart, Neeltge Willems Alblas, Jan Matthijs de Jongh.

22 f180 18/28-5-1667
Comp. Jan Meertens, Jan Matthijs de Jongh als man en voocht van Neeltje Meertens en beide sterkmakende voor Claes Meertens en Cornelis Meertens, mitsgaders Cornelis Aalberts als man en voocht van Trijntje Meertens te samen kinderen van Henrichje Willems Alblas 1/5 part, Annetje Willems Alblas 1/5, Bastiaen Dirck Alblas en Teunis Dirck Alblas voor zich selve, (margine mitsgaders Jan Fredericks man en voocht van Adriaentje Dircks Alblas) denselve Bastiaen Alblas noch als voocht over de onmondige weeskinderen van Dirck Willems Alblas zijn halve broeder en suster mede 1/5, sij comp. sich sterkmakende voor Neeltgen Cornelis dochter van Cornelis Willems Alblas 1/5, alle erfgenamen van Neeltgen Willems Alblas te Langerak overleden, transp. ten behoeve van Cornelis Hendricks Swart als man en voocht van Susanna Willems Alblas, die mede voor een vijfde part mede erfgenaam van Neeltge was 
Alblas, Neeltje Willemsdr (I3964)
 
117 1630
Willem Bastiaensz ALBLAS inw. van La. heeft vercocht aan Adri?aentge, Annit?ge, Maritge, Neeltge en Susanna sijn 5 dochters geass. met Jacob Dirricks hare oom en voogd.

21-8-1641
Maritgen Willems (ALBLAS) Annitge haer oudste suster nog susters zijn; Heijndrickje, Adriaentgen, Niesgen, Neeltgen en Susanna Wil?lems, Dirrick Willems een broer en de kinde?ren van Cornelis Willems ol. broeder.

11-12-1641
Annitge Willems ALBLAS haer susters Maritge en Susanna

22 f180 18/28-5-1667
Comp. Jan Meertens, Jan Matthijs de Jongh als man en voocht van Neeltje Meertens en beide sterkmakende voor Claes Meertens en Cornelis Meertens, mitsgaders Cornelis Aalberts als man en voocht van Trijntje Meertens te samen kinderen van Henrichje Willems Alblas 1/5 part, Annetje Willems Alblas 1/5, Bastiaen Dirck Alblas en Teunis Dirck Alblas voor zich selve, (margine mitsgaders Jan Fredericks man en voocht van Adriaentje Dircks Alblas) denselve Bastiaen Alblas noch als voocht over de onmondige weeskinderen van Dirck Willems Alblas zijn halve broeder en suster mede 1/5, sij comp. sich sterkmakende voor Neeltgen Cornelis dochter van Cornelis Willems Alblas 1/5, alle erfgenamen van Neeltgen Willems Alblas te Langerak overleden, transp. ten behoeve van Cornelis Hendricks Swart als man en voocht van Susanna Willems Alblas, die mede voor een vijfde part mede erfgenaam van Neeltge was 
Alblas, Susanna Willemsdr (I3975)
 
118 1630
Willem Bastiaensz ALBLAS inw. van La. heeft vercocht aan Adri?aentge, Annit?ge, Maritge, Neeltge en Susanna sijn 5 dochters geass. met Jacob Dirricks hare oom en voogd.

f57 4-12-1637
Pieter Aerts' man en voogd van Beeltgen Cornelis' ende Pietertje Corne?lis' geass. met voorn Pieter hare schoonbroeder transp. aen Cornelis Henricxs voor den helft en Annitgen ende Maritgen Willems ALBLAS voor de andere helfte 8 hont in't huijsweer van Willem ALBLAS zalgr. grootou?ders etc. zie vorige akte

21-8-1641
Maritgen Willems (ALBLAS) Annitge haer oudste suster nog susters zijn; Heijndrickje, Adriaentgen, Niesgen, Neeltgen en Susanna Wil?lems, Dirrick Willems een broer en de kinde?ren van Cornelis Willems ol. broeder.

11-12-1641
Annitge Willems ALBLAS haer susters Maritge en Susanna 
Alblas, Marrigje Willemsdr (I3956)
 
119 1630
Willem Bastiaensz ALBLAS inw. van La. heeft vercocht aan Adri?aentge, Annit?ge, Maritge, Neeltge en Susanna sijn 5 dochters geass. met Jacob Dirricks hare oom en voogd.

f57 4-12-1637
Pieter Aerts' man en voogd van Beeltgen Cornelis' ende Pietertje Corne?lis' geass. met voorn Pieter hare schoonbroeder transp. aen Cornelis Henricxs voor den helft en Annitgen ende Maritgen Willems ALBLAS voor de andere helfte 8 hont in't huijsweer van Willem ALBLAS zalgr. grootou?ders etc. zie vorige akte

21-8-1641
Maritgen Willems (ALBLAS) Annitge haer oudste suster nog susters zijn; Heijndrickje, Adriaentgen, Niesgen, Neeltgen en Susanna Wil?lems, Dirrick Willems een broer en de kinde?ren van Cornelis Willems ol. broeder.

11-12-1641
Annitge Willems ALBLAS haer susters Maritge en Susanna

22 f180 18/28-5-1667
Comp. Jan Meertens, Jan Matthijs de Jongh als man en voocht van Neeltje Meertens en beide sterkmakende voor Claes Meertens en Cornelis Meertens, mitsgaders Cornelis Aalberts als man en voocht van Trijntje Meertens te samen kinderen van Henrichje Willems Alblas 1/5 part, Annetje Willems Alblas 1/5, Bastiaen Dirck Alblas en Teunis Dirck Alblas voor zich selve, (margine mitsgaders Jan Fredericks man en voocht van Adriaentje Dircks Alblas) denselve Bastiaen Alblas noch als voocht over de onmondige weeskinderen van Dirck Willems Alblas zijn halve broeder en suster mede 1/5, sij comp. sich sterkmakende voor Neeltgen Cornelis dochter van Cornelis Willems Alblas 1/5, alle erfgenamen van Neeltgen Willems Alblas te Langerak overleden, transp. ten behoeve van Cornelis Hendricks Swart als man en voocht van Susanna Willems Alblas, die mede voor een vijfde part mede erfgenaam van Neeltge was 
Alblas, Annigje Willemsdr (I3895)
 
120 17 years and 6 months old Versteegh, Antonius (I76652)
 
121 17 years old van Leeuwen, Herman Josephus (I44275)
 
122 17 years old Versteegh, Joanna Christina (I77004)
 
123 1710 Maat, Adriaan Adriaan Claasz (I46788)
 
124 1731 schipper op de hoeker 'De Jonge Cornelis' Westerdijk, Gerrit Pietersz (I82071)
 
125 18 years old by marriage in 1866 Bonder, Geertje Derks (I10976)
 
126 18 years old, born in Buren Versteegh, Johanna Leonarda Geertruida (I77043)
 
127 19 mei 1324, Middelburg,
Graaf Willem III schenkt zijn knaap Boudewijn van den Poel 4 hoeven veengrond op de wildernis bij Pieter Weerts moer in vrij eigendom, en beleent hem met het ambacht daarvan, naar Zuidhollands recht. 
van de Poele, Boudewijn (I55572)
 
128 19 month old Versteegh, Augustinus (I76667)
 
129 19 years old Kloppenburg, Frederick Wilhelmus (I40414)
 
130 19 years old Versteegh, Lambertus (I77105)
 
131 19-01-1752 -Willem Vennink - ZV Roelf Jans Vennink (bz 311)

Ruinerwold, doop-, trouw- en overlijdensboek (1707-1810; DTB 140), 19 januari 1752, pagina 311
Gedoopt: Willem, zoon van Roelf Jans Vennink. 
Vennik, Willem Roelofsz (I74783)
 
132 1e luitenant infanterie Gijsberti Hodenpijl, Adrianus Willem (I28421)
 
133 2 months old Kuppens, Cornelis (I42995)
 
134 2 months old van Leeuwen, Angelina Arnolda (I44191)
 
135 2 months old Versteegh, Wilhelmus Jacobus (I77308)
 
136 2 years and 9 months old van Kampen, Wilhelmina (I38697)
 
137 2 years old van Diejen, Flip (I17827)
 
138 2 years old van Leeuwen, Adrianus Josephus (I44186)
 
139 2 years old Versteegh, Johannes (I77057)
 
140 2 years old Versteegh, Lyda (I77117)
 
141 2 years old Versteegh, Mechiel (I77187)
 
142 20 days old van Leeuwen, Johannis Arnoldus (I44303)
 
143 20 years old Kuppens, Antonia (I42981)
 
144 20 years old, unmarried, bapt. in Beesd Versteegh, Christina Henrica (I76730)
 
145 20-11-1839 op de Oostzee van Veen, Jan Everts Evertsz (I73006)
 
146 21 april 1566:
Adriaan Hendricksz voor hem zelf, Aerndt Adriaensz als man en voogd van Anna Hendrick Andriesdochter, Job Dirksz. Meusz als man en voogd van Dieuwer Hendricksdochter. Pieter Adriaensz, Hardeboll als man en als voogd van Marichgen Hendrick Andriesdochter, transporteren aan Geertruidt Hendrick Andriesz, zaliger nagelaten weduwe elk 1/6 gedeelte van 4 morgen land en 1 hond land op 'Twaelffhoeven ' gemeen met de erfgenamen van zaliger Lambrecht Macharis in een weerland van 9 morgen, belend ten noorden door Jan Corstandtsz, Vermaet en ten zuiden door de erfgenamen van Dirck de Ridder Gijsbertsz.

23 mei 1588:
Peter Adriaensz Hardenbol, oud omtrent 53 jaren, heemraad, Bastiaen Vos, oud omtrent 36 jaren, schepen, en Hermerick Jansz, oud 40 jaren, alle drie wonende te Axhthoven.

30 december 1600:
Peter Adriaensz. alias Hardenboll transporteert aan Dirck Jansz.van Wije met believen van Jacob zijn zoon 3? morgen land in de polder Achterveld, belend ten noorden door Cornelis Dammisz. Rietveld en ten zuiden door Jacob Aertsz.

16 oktober 1604:
Cornelis Bannincq, burgemeester van Amsterdam, voor zich zelf en Gerrit Jacobsz Hulst, als speciale last hebbende nan Magriete Gerrits zijn moeder, poorteresse te Haarlem te Haarlem, transporteren aan Peter Ariensz Hardenbol 38 morgen land met huis, getimmerte en bepotinge daarop staande op Achthoven, waarvan Peter Ariensz Hardenbol en Dierick Roelofsz. Stout en Pieter Hardenbol bleef de verkopers schuldig in de vorm van een schuldrentebrief de somme van ?5.075,-.

22 mei 1606:
Pieter Ariensz Hardenbol, wonende te Achthoven, bekent ?1.600, - schuldig te zijn aan de kerkmeesters van Lexmond ten behoeve van de kerk van Lexmond, vanwege de betaling door de kerkmeesters van dit bedrag aan Gerrit Jacobsz Hulst in aflossing van een rentebrief. Peter Ariensz Hardenbol verbindt 38 morgen land met huizinge , getimmerte en bepotinge op Achthoven, daar oostwaarts Joncker Baltasar van der Vecht en westwaarts Jan Florisz gelegen zijn, van de diepte van de opslag van de Lakerveltschekade tot over den dijk in de diepst van de Lek toe.

25 november 1607:
Margrieta Jans, wed. van wijlen Aert Petersz. Hardenbol, geassisteerd met Jan jans Kersberch, haeren broeder en gecoren voogd, en met haar broeder Gerrit Jansz, en haar neef Aert Goessens, mede tot haar assistentie, verticht haar vier kinderen geprocureerd bij voornoemde Aert Petersz met namen Jan Aertz, Metgen Aertz, Arien Aertsz en Aert Aertsz. Present vanwege voornoemde kinderen is hun grootvader Peter Ariensz Hardenbol en hun oom Hendrick Petersz. Hardenbol. Margrieta Jans zal haar kinderen eerlijk moeten onderhouden van kost en klederen "gelijcke een goet moeder haere kinderen schuldich is ende behoort te doen". Peter Ariensz Hardenbol belooft de oudste zoon Jan Aertsz, tot ontlasting van de moeder bij hen in huis te nemen en te onderhouden. Margrieta Jans zal hebben en behouden zekere 3 ? morgen land aan de Achthovensekade, zulks haar weleer voor vaders en moeders erf ten deel gevallen is, nog alle huisraad van linnen en tinnen, haef en voorts alle andere goederen. Als het jongste kind 16 jaar geworden is zullen de kinderen bovendien nog 1 morgen "hoech land" op Achthoven ontvangen.

27 mei 1608:
Peter Ariensz Hardenbol transporteert aan zijn zoon Hendrick Petersz Hardenbol de vrije eigendom van 4? morgen land op Achthoven en 4 morgen land op Achthoven met huis, hof, bepotinge en betimmeringe voor van de weersloot op over de Hoogendijk tot achter over de Achthovensekade tot de Lakerveltse opslag, daarboven Pieter Ariensz Hardenbol zelf en beneden Jan Florisz. belend zijn, verder transporteert Peter Ariensz Hardenbol aan Hermen Egbertsz. Bijl, schepen van Lexmond, 3 ? morgen land op Achthoven.

27 mei 1608:
Gerrit Jansz bekent ?350,- schuldig te zijn aan Peter Ariensz Hardenbol, ter zake van de koop van 3 ? morgen land, waarvan Peter Ariensz Hardenbol op 20 nov 1610 bekent volledig voldaan te zijn.

7 april 1610:
testament van "Peter Aeriensz Herdenbol, sieck te bedde leggende ende Mariken Heindricks, sijn echte huijsvr....aenmerkende sij comparanten de brosheyt er menschelicker natuere ende datter geen dinck seeckerder en is dan die doot ende nyet onseckerder dan die uuere derselver." Voor deze akte ontslaat Mariken Heindricks haar echtgenoot uit haar voogdij en stelt Dirck Roelofsz. Stout, Schout, tot haar gekozen voogd. Zij legateren aan de langstlevende de lijftocht van de navolgende landen de gehele hofstede, daar zij comparanten nu tegenwoordig op en in zijn wonende, mitsgaders de "bongert, de halve saytweert gelegen voor de voorszegde hofstede, de gehele weyweert over de kayde buitendijcks", alle roerende goederen en huisraad 't zij houtwerk, linnen, tinnen, coeper, ijserwerck, beddegoed als anders. Na hun beider dood zullen al die goederen die Daniel van Dandt en Lisbet Peter Ariens, die goederen niet zullen mogen verkopen, verzetten of bewaren, maar alleen "de profijte daarvan trecken" Indien Daniel van Sandt voor zijn echtgenote Lisbeth Peters overlijden zal, dan mag Lisbeth met de goederen doen wat zij wil. De goederen die de vier kinderen van Aert Petersz Hardenbol, hun comp. zaliger zoonskinderen, die geprocureerd zijn bij Griet Jans, die de huisvrouw van Aert Petersz. was, zullen gaan de goederen naar die zijde, daar zij vandaan komen. 
Hardenbol, Peter Adriaensz (I30636)
 
147 21 years old, single Versteegh, Johanna (I77033)
 
148 21-02-1637: (ORA Schiedam, Giftboek, Toeg. 82, inventarisnr. 340, folio 116)
Arie Gerritsz. wonende Ouderschie voor hem zelve en vervangende Abraham Gerritsz.
zijn broer mitsgaders de weeskinderen van Gillis Lourisz. timmerman gehuwd gehad hebbende Neeltgen Gerritsdr. tezamen voor de ene helft en Trijntgen Ariensdr. weduwe Gerrit Cornelisz. timmerman voor de andere helft verkopen Jan Maertensz. Baen stierman 2 dubbelde lijnbanen gelegen in St Sebastiaens Doelen, belend Z de weduwe van Claes Dammasz. en N de weduwe (=Neeltgen Jacobs Veen) van Aeldert Jacobsz. (Hodenpijl) schoenmaker nu gehuwd met Jan van den Burch, strekkende van dezer stede wallen tot achter aan Pieter Rochusz. Swardelbosch toe, alles volgens de oude waarbrief van 18-05-1624, voor 100 gld die de koper op rente houdt de penning 16 of 6 gld 5 st per jr., af te lossen met 25 gld per jr. 
Veen, Neeltgen Jacobsdr (I73046)
 
149 22 f44 3-6-1654
Comp. Adriaan Cornelis Pieters als oom en bloetvoocht van de nagelaten weeskinderen van Maritje Cornelisse x Bastiaan Adriaans Alblas transp. aan Cornelis Andries Alblas

f64v 26-5-1656
Comp. Bastiaen Adriaens ALBLAS vader van zijn 5 kinderen bij zalgr. Maritge Cornelisse sijnde de suster van Adriaen Cornelis Peters mede als voocht (nog een dd 26-9-1653) transp. aen Adriaen Cornelis Peters en Leendert Thonisse (lootcedulle van 21-12-1652)

f88a 23-6-1663#
Maritgen Bastiaen ALBLAS voor haer selve, Arie Cornelis Peteren ende Thonis Adriaen ALBLAS als omen en bloedvoogden over de verdere onm. broeders van Maritge Bastiaens ALBLAS samen kinderen van Bastiaen Adriaens ALBLAS, Leendert Gijsberts of Hijberts man en voogd van Neelt?gen Adriaens ALBLAS, Thonis Adriaens ALBLAS, ook als voogd en oom, Aelt Aerts voor hem selve, van de onm. suster van deselve Aelt Aertsen tesamen kinderen van Henricke ALBLAS ende Aert Aelts, Dirck Adriaens ALBLAS, Arie Ariens ALBLAS, Bastiaen Gijs?berts man en voogd van Maritge Adriaens ALBLAS, Abraham Ariens ALBLAS ende Jan Adriaens ALBLAS alle kinderen en kindskinderen van Maritgen Thonis de HEER en Adriaen Basti?aens ALBLAS

f95a 18-11-1664#
Comp. voor schout en schepenen van Langerak, Tonis ende Maritgen Basti?aens ALBLAS, geass. met en neffens Arie Cornelis Peeteren ende Tonis Adriaens ALBLAS als oom en bloedvoogd over de kinderen van Bastiaen Adriaens ALBLAS, voor 1/9 part, Leendert Hijberts man en voogd van Neeltgen Adriaens AL?BLAS1/9, Thonis Adriaens ALBLAS, Aelt Aerten voor hem self de voorn. Tonis ALBLAS als oom en bloedvoogd ook over de onm. suster beijde kinderen van Aert Aelten ende Hendrickie Adriaens ALBLAS 1/9, Dirck Adriaens ALBLAS1/9, Adriaen Adri?aens ALBLAS 1/9, Bastiaen Ghijsberts man en voogd van Marichtge Adriaens ALBLAS 1/9, Abraham Adriaens ALBLAS1/9, en Jan Adriaens ALBLAS 1/9.
alle erfgen en kinderen van Maritgen Thonis de HEER ende Adriaen Basti?aens ALBLAS.

f97 4-12-1664
Bastiaen Adriaen ALBLAS ol. wed.is Pietergen Jans zijn 2e hvr. Thonis Adriaens ALBLAS en Adriaen Cornelis Peters als omen en vooch?den van
de wk. alleen voork.?

f173 12-8-1669
Contract tussen erfgen. van Willem Teunis, broer is Leendert Teunis hij is voogd over de weeskinderen van Pieter ende Adriaan Teunis.
Willemken Aarts is wede van Pieter Teunis, Grietje Adriaans Oskamp wede geweest van Adriaan Teunis, Jacob Adriaans Oskamp man en voogd van Lijsken Teunis, Wouter Pieters Noomen, man en voogd van Sijtje Pieters, alle mede erfgen. van Pieter Teunis ter eenre Teunis Bastiaans, Adriaan Cornelis Pietersz man en voogd van Lijsken Bastiaans, Adriaan Cornelis Maat man en voogd van Hendrickje Bastiaans ende voorz. Teunis Bastiaans als oom en bloedvoogd van de nagelaten kinderen van zalgr. Belicken Bastiaans x Jan Claas.
in de kantlijn 9-5-1671 Alle als erfgen. van Willem Teunis bejaarde vrijer in Langerak ovl. etc.

29-11-1674 f214
Arie Cornelis Rietveld mede schepen man en voogd van (Lijsken Basti?aense?) heeft schuld van f 200,-

In 1681 vermeld als schout te Langerak.

3-9-1698
Testament van Lijsbeth Bastiaens wed. ziek, van Arien Cornelis RIET?VELT zonen zijn Theunis en Bastiaen Ariens RIETVELT. elk 1/3, en de kinderen van Jannitge Ariens RIETVELT 1/3 ende kinderen van Marritge Ariens RIET?VELT een 1/3 part. 
Rietveld, Adriaan Cornelisz (I57857)
 
150 22-03-1631.
Pieter Sijmonsz. Schodt bode mette roede dezer stede uit kracht van zekere acte van de weesmeesters dezer stede als oppervoogden over het weeskind van Maertgen Gijssendr. daar vader af is Jan Jansz. (mz. Pieter Cornelisz) Cunst verkoopt in het openbaar het huis en erf van Sijmon Jansz. Boelingh gelegen op de Hoogstraat, belend Z het huis en erf van Jan Cornelisz. Veen en N ?s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jacob Leendertsz. Veen, belast met 6 gld 5 st per jr tbv het Gasthuis dezer stede en een erfpacht van 30 st tbv de Heilige Geest, 3 groten vlaems tbv de Kerk dezer stede en 15 st per jr tbv dezer stede. Koper Jan Fransz. de Bruijcker voor 370 gld waarvan 300 gld gereed, op mei 1632 42 gld en op mei 1633 de resterende 28 gld. (Kanttekening dd. 14-02-1639: Arijen Aldersz Hodenpijl als procuratie hebbende van Jan Fransz de Bruijcker vertoonde de originele rentebrief die is afgelost.) 
Hodenpijl, Adriaen Aldertsz (I33683)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 259» Volgende»