Stamboom Vennik

Aantekeningen


Treffers 12,951 t/m 12,961 van 12,961

      «Vorige «1 ... 256 257 258 259 260

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
12951 Zijn vader Everhard I overleeft Everhard II waardoor zijn broer Diederik zijn vader opvolgt van Bliesgau, Graaf Diederik (I9661)
 
12952 Zijn weduwe Aef verkocht op die datum aan haar zwager, Mr Symon Vrederic, drie stukken land te Lisse: Avencampgen, Buttermanscampe en Horenbregge, alsmede 6 akkers aldaar en een rente van 10 sch. op een huis in Leiden. van der Speck (Verspecke), Floris Dircxsz (I64454)
 
12953 Zijn weduwe Aef verkocht op die datum aan haar zwager, Mr Symon Vrederic, drie stukken land te Lisse: Avencampgen, Buttermanscampe en Horenbregge, alsmede 6 akkers aldaar en een rente van 10 sch. op een huis in Leiden. Gezin F1513873216
 
12954 Zr. Martini Franciscanes sinds 25-04-1927 in de congratie van de zusters
Franciscanesse van Bennebroek en overleed ook in huize Portiuncula 
van Adrichem, Anna Maria (I3145)
 
12955 Zr. Martiniana Franciscanes sinds 27-08-1922 geprofest in de congregatie van de zusters Franciscanessen van Bennebroek. Zij overlijdt in huize Portiuncula in Alverna-Wychen van Adrichem, Maria (I3470)
 
12956 zuster van Constantijn Huygens Huygens, Geertruyd (I37168)
 
12957 [geciteeerd uit ref. 7] Allert Jacobsz, Schoenmaker, ligt ziek te bed, compareerde 7 September 1630 met zijn wettige huisvrouw Neeltgen Jacobs, poorter en poorteresse van Schiedam, wonende aldaar op de Hoogstraat, tot het maken van hun testament, waarin zij elkander benoemen tot universeel erfgenaam van de nagelaten goederen van de eerststervende, mits de langstlevende gehouden is hun twee kinderen te alimenteren enz. uittezetten, en bovendien elk kind 12 gulden te geven, en zoo de langstlevende een tweede huwelijk aangaat, dan moet elk kind direct deze 12 gulden ontvangen. O.N.A. inv. no.755, blz. 52.

Schiedam ORA343 p126v 22 mei 1649 huis en erf gelegen op de Korte Achterweg, belend W de kinderen en erfgenamen van Aldert Hodenpijl
Ref. http://home.wxs.nl/~vorm/orasdam343.pdf

Schiedam ORA343 p256 14 januari 1651 Jan Aldersz. Hodenpijl vervangende zijn broer Adriaen Aldersz. Hodenpijl beiden kinderen en erfgenamen van Aldert Jacobsz. verkoopt Lambrecht Bijlo leertouwer zeker looihuis en erf gelegen in St Anna Susterhuis, belend O de verkopers.
Ref. http://home.wxs.nl/~vorm/orasdam343.pdf 
Hodenpijl, Aldert Jacobsz (I33689)
 
12958 [N.A. ora Langerak 23 fol. s.f.] Is erschenen Gerrit Cornelisz. Uul en bekende schuldig te zijn Dirrick Jansz. Hola burger te Nieuwpoort de somme van 800 car. gld. Welke som hij mag onderhouden op een rente van 6  de Best, Willem Jansz (I8501)
 
12959 _UID C61E4043DE27634B9401B4E4260CD99EF0FE Gezin F1513867530
 
12960 _UID C61E656D553E3748BFFAA5248DBE80B6CB09 Gezin F1513867150
 
12961 _UID C63059B65D09044DAA388266D78C3E4E7594 Gezin F1513867589
 

      «Vorige «1 ... 256 257 258 259 260