Stamboom Vennik

Aantekeningen


Treffers 12,951 t/m 12,965 van 12,965

      «Vorige «1 ... 256 257 258 259 260

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
12951 Zijn geboorte- en sterfjaar zijn niet bekend. Hij is echter voor 1578 overleden. Op de rechtdag van 18 januari 1578 is zijn weduwe eiseres in een geding. In 1582 blijkt zij hertrouwd met Pouwels Andryeszn. Voor 1555 komt hij nog niet in de kohieren van de 10e penning voor. In dat jaar voor het eerst met 6 morgen, In 1562 is dat uitgebreid tot 16 morgen met een woonhuis. Het is niet zijn eigendom.Hij is geen koper van tienden, maar vele jaren borg voor diverse kopers, o.m. voor zijn broer Jonge Pouwels. Eenmaal verschijnt hij, bij gemachtigde, voor het gerecht , waar voor hem geprocedeerd wordt om "twee vette beesten". Hij is waarschijnlijk kinderloos overleden, ofschoon het feit, dat zijn weduwe erfgenaam is van haar zwager Sebastiaen Claeszn een andere conclusie eveneens plausibel maakt. van der Speck (Verspecke), Joris Claesz (I64467)
 
12952 Zijn jongste kinderen moesten opgroeien zonder vader, omdat Engel op 53-jarige leeftijd overleed, toen zijn jongste dochter net een jaar was. Of dit mede de oorzaak is dat twee dochters, Marijtje en Jannitje, in de woelige Franse-revolutie-tijd ongehuwd moeder worden is niet duidelijk. Gezin F1513881325
 
12953 Zijn kinderen verkopen op 27.04.1633 1/5 deel van 41/2 morgen en 1/5 deel van 1 morgen 3/4 hond land in de
Langelandsepolder achter de Langelandse watermolen aan Merritje Dirx, weduwe van Snoey Ariens, hun meuy 
Snoeij, Cornelis Ariensz (I63519)
 
12954 Zijn Philip en Ahtonie broers? Geen bewijs van gevonden dan het patroniem Pieters.

Onderzoek via internet geeft aan dat hun kleinzoons, resp:
Pieter Philipsz en Pieter Antoniesz trouwen met een Elizabeth Engelsdr van Spronsen (er klopt dus iets niet!!)

Feit:
Van Pieter Philipsz 10 kinderen (vanaf 1759 tot 1780).

Van Pieter Antoniesz 6 kinderen (vanaf 1759 tot 1770), gehuwd 1758.
Zij zou dan tijdens haar huwelijk 10 kinderen van een ander hebben gekregen.

Bovendien trouwt Elizabeth Engelsdr van Spronsen in 1770 met Johannes van Roon en krijgt van hem 7 kinderen. zie:
http://www.thomsten.com/steenhoff/becht/srsb2.htm#roon

Bovendien blijkt uit de doopregisters van Monster dat zij na 1770 nog steeds kinderen krijgt van Pieter Antoniesz. 
van Spronsen, Elisabeth Engelsdr (I65217)
 
12955 Zijn vader Everhard I overleeft Everhard II waardoor zijn broer Diederik zijn vader opvolgt van Bliesgau, Graaf Diederik (I9661)
 
12956 Zijn weduwe Aef verkocht op die datum aan haar zwager, Mr Symon Vrederic, drie stukken land te Lisse: Avencampgen, Buttermanscampe en Horenbregge, alsmede 6 akkers aldaar en een rente van 10 sch. op een huis in Leiden. van der Speck (Verspecke), Floris Dircxsz (I64454)
 
12957 Zijn weduwe Aef verkocht op die datum aan haar zwager, Mr Symon Vrederic, drie stukken land te Lisse: Avencampgen, Buttermanscampe en Horenbregge, alsmede 6 akkers aldaar en een rente van 10 sch. op een huis in Leiden. Gezin F1513873216
 
12958 Zr. Martini Franciscanes sinds 25-04-1927 in de congratie van de zusters
Franciscanesse van Bennebroek en overleed ook in huize Portiuncula 
van Adrichem, Anna Maria (I3145)
 
12959 Zr. Martiniana Franciscanes sinds 27-08-1922 geprofest in de congregatie van de zusters Franciscanessen van Bennebroek. Zij overlijdt in huize Portiuncula in Alverna-Wychen van Adrichem, Maria (I3470)
 
12960 zuster van Constantijn Huygens Huygens, Geertruyd (I37168)
 
12961 [geciteeerd uit ref. 7] Allert Jacobsz, Schoenmaker, ligt ziek te bed, compareerde 7 September 1630 met zijn wettige huisvrouw Neeltgen Jacobs, poorter en poorteresse van Schiedam, wonende aldaar op de Hoogstraat, tot het maken van hun testament, waarin zij elkander benoemen tot universeel erfgenaam van de nagelaten goederen van de eerststervende, mits de langstlevende gehouden is hun twee kinderen te alimenteren enz. uittezetten, en bovendien elk kind 12 gulden te geven, en zoo de langstlevende een tweede huwelijk aangaat, dan moet elk kind direct deze 12 gulden ontvangen. O.N.A. inv. no.755, blz. 52.

Schiedam ORA343 p126v 22 mei 1649 huis en erf gelegen op de Korte Achterweg, belend W de kinderen en erfgenamen van Aldert Hodenpijl
Ref. http://home.wxs.nl/~vorm/orasdam343.pdf

Schiedam ORA343 p256 14 januari 1651 Jan Aldersz. Hodenpijl vervangende zijn broer Adriaen Aldersz. Hodenpijl beiden kinderen en erfgenamen van Aldert Jacobsz. verkoopt Lambrecht Bijlo leertouwer zeker looihuis en erf gelegen in St Anna Susterhuis, belend O de verkopers.
Ref. http://home.wxs.nl/~vorm/orasdam343.pdf 
Hodenpijl, Aldert Jacobsz (I33689)
 
12962 [N.A. ora Langerak 23 fol. s.f.] Is erschenen Gerrit Cornelisz. Uul en bekende schuldig te zijn Dirrick Jansz. Hola burger te Nieuwpoort de somme van 800 car. gld. Welke som hij mag onderhouden op een rente van 6  de Best, Willem Jansz (I8501)
 
12963 _UID C61E4043DE27634B9401B4E4260CD99EF0FE Gezin F1513867530
 
12964 _UID C61E656D553E3748BFFAA5248DBE80B6CB09 Gezin F1513867150
 
12965 _UID C63059B65D09044DAA388266D78C3E4E7594 Gezin F1513867589
 

      «Vorige «1 ... 256 257 258 259 260