Stamboom Vennik

Gezin: Willem Bastiaensz Alblas / Neeltje Dirksdr (F1513871180)Gezinsinformatie    |    Aantekeningen    |    Alles    |    PDF

 • Echtgenoot | Mannelijk
  Willem Bastiaensz Alblas

  Geboren  1564  Langerak Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Overleden  6 apr 1633  Langerak Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Begraven     
  Getrouwd     
  Type  civil 
  Vader  Bastiaen Cornelisz Alblas | F1513870668 Gezinsblad 
  Moeder  Maritgen | F1513870668 Gezinsblad 

  Echtgenote | Vrouwelijk
  Neeltje Dirksdr

  Geboren  ca. 1570   
  Overleden  ca. 1630  Langerak Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Begraven     
  Vader   
  Moeder   

  Kind 1 | Mannelijk
  Dirk Willemsz Alblas

  Geboren  ca. 1590  Langerak Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Overleden  ca. 1656  Langerak Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Begraven     
  Partner  Neeltje Cornelisdr den Uijl | F1513871179 (civil) 
  Getrouwd  1615   
  Partner  Heijltje Theunisdr | F1513871182 (religious) 
  Getrouwd  29 mei 1638  Goudriaan Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats

  Kind 2 | Mannelijk
  Cornelis Willemsz Alblas

  Geboren  1600  Langerak Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Overleden  21 aug 1641   
  Begraven     
  Partner  Geertje Theunisdr de Heer | F1513874299 (civil) 
  Getrouwd     

  Kind 3 | Vrouwelijk
  Adriaantje Willemsdr Alblas

  Geboren  1606  Langerak Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Overleden  Ja, datum echter onbekend   
  Begraven     

  Kind 4 | Vrouwelijk
  Annigje Willemsdr Alblas

  Geboren  1607  Langerak Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Overleden  Ja, datum echter onbekend   
  Begraven     
  Partner  Frederik Pleunsz | F1513875214 (civil) 
  Getrouwd     
  Partner  Bastiaan Theunisz | F1513875215 (civil) 
  Getrouwd  1638   

  Kind 5 | Vrouwelijk
  Marrigje Willemsdr Alblas

  Geboren  1608  Langerak Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Overleden  Ja, datum echter onbekend   
  Begraven     

  Kind 6 | Vrouwelijk
  Neeltje Willemsdr Alblas

  Geboren  1609  Langerak Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Overleden  Ja, datum echter onbekend   
  Begraven     

  Kind 7 | Vrouwelijk
  Niesje Willemsdr Alblas

  Geboren  1610  Langerak Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Overleden  Ja, datum echter onbekend   
  Begraven     
  Partner  Cornelis Adriaansz Bouwman | F1513875206 (civil) 
  Getrouwd     

  Kind 8 | Vrouwelijk
  Susanna Willemsdr Alblas

  Geboren  1611  Langerak Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Overleden  Ja, datum echter onbekend   
  Begraven     
  Partner  Cornelis Hendriksz Zwart | F1513875216 (civil) 
  Getrouwd  18 mrt 1635  Goudriaan Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats

  Kind 9 | Vrouwelijk
  Hendrikje Willemsdr Alblas

  Geboren  1612  Langerak Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Overleden  Ja, datum echter onbekend   
  Begraven     
  Partner  Maarten Claasz Vuijck | F1513875217 (civil) 
  Getrouwd     

 • Aantekeningen  Getrouwd:
  • Schepen 1609, 1610 te Langerak.

   f4v. 4-11-1600
   Cornelis Hendricksz Vel=Uel=UIJL als man en voogd van IJchgen Ger?rits, transp. aan Adriaen Adriaensz 2 mrg en een half huijs gelegen in een weer van 8 mrg genaempt Zegersweer strekkende vanaf de oude landscheij- dinge van Goudriaen tot aen de halve buitendijcksloot toe.
   boven Willem Bastiaen ALBLAS, beneden Cornelis Andriesz elck naest geland zijn.

   f45 26-6-1608
   Claes Mertens man en voogd van Trijntge Willems aen Sijmon Basti?aens. Seger Jans weer. oostw.. Willem Bastiaens ALBLAS.

   ora Langerak 25 fol 109 d.d. 8-5-1624: Cornelis Bastiaensz den jongen, inw. deser heerl. van Langeraeck, bek. 100 car. gld. schuldich te zijn aen Henrick Pietersz, coorncooper en burger van Nieupoort, versekert op 4 m. lants, onverdeijlt liggende in twee weren, t'een groot 12 m., daer hij met sijn broeders Andries en Adriaem Alblas nu ter tijt op woent, en t'ander weer groot 8 m., daer Willem Alblas, sijn broeder, op is woenende, alles sulcx hij over d'erffenisse van zijn vader en moeder zal. daerin gerechtich is. [exact dezelfde tekst op fol 122 d.d. 6-3-1627].

   f179 10-12-1628
   comp. Willem Burchouth capiteijn majoor op Louvesteijn transp. aen Willem Bastiaens ALBLAS lant in't oosterweer tusschen de kerck ende casteel van Langerak.

   f142 1630
   Willem Bastiaensz ALBLAS inw. van La. heeft vercocht aan Adri?aentge, Annit?ge, Maritge, Neeltge en Susanna sijn 5 dochters geass. met Jacob Dirricks hare oom en voogd.

   f23 6-4-1633
   comp. Meerten Claes als man en voocht van Henricken Willems transp. aan zijn schoonzusters Anna, Maritgen, Neeltgen en Susanna Willems 4 hont ende 1/3 hont afkomstig uit de erfenis van Willem Bastiaen ALBLAS zijn hvr. vader in het huijsweer als waer Andries ende Adriaen Basti?aens ALBLAS op won.

   f23v 13-6-1633
   comp. Cornelis Adriaen BOUMAN won. Nieuwpoort als man en voocht van Niesgen Willems transp. aen Anna, Maritgen, Neeltgen en Susanna Wil?lemsdr sijn hvr. susters
   acht hont land aen gecomen door ol. van Willem Bastiaens ALBLAS en Neeltge Dirricks.

   f26v 11-3-1634
   comp. Willem Jacobse VUIJREN' als man en voocht van Grietge Hen?dricxs?', Dirrick Claesse' ende Jan Sijmonse' als voocht van't weeskind van Claes Claesse' transp. aen Martgen Claes' wed. van Pleunis Floris?se' won. te Goudriaan 1 mrg in een weer van 8 mrg genaempt Bastiaen Zegersweer van de dijcksloot tot aan Goudriaan, oostw. de kinderen van Willem ALBLAS en westw. bagijnen clooster.

   f56 4-12-1637
   Comp. Adriaentgen Willems geass. met Jan de bode hare voocht transp. aen Cornelis Hen?dricksse de 1/2 en Annitgen en Maritgen Willemsdr ALBLAS de 1/2 9 hont in't huijsweer van Willem Bastiaens ALBLAS zalgr.x Neelt?gen Dirricxsdr, mitsg. in't weer van Bastiaen ALBLAS zalgr. schoon?broeder is Maarten Claesse.

   f57 4-12-1637
   Pieter Aerts' man en voogd van Beeltgen Cornelis' ende Pietertje Corne?lis' geass. met voorn Pieter hare schoonbroeder transp. aen Cornelis Henricxs voor den helft en Annitgen ende Maritgen Willems ALBLAS voor de andere helfte 8 hont in't huijsweer van Willem ALBLAS zalgr. grootou?ders etc. zie vorige akte

   f77v 3-12-1639
   Comp. Jacob Huijberts man en voogd van Maritgen Willems en Wouter Adriaen CRUIJCK man en voogd van Willemtge Willems transp. aen Adriaen Jacobs oostw. Sijmon Jans de BEST westw. kinderen Willem ALBLAS, afkomende van Willem Thonis hvr. vader.

   2-1-1663#
   schepenen zijn Matthijs Jans de JONG en Bastiaen Meertens.
   Testament van Martgen Thonis (de HEER) wed. van Adriaen Bastiaens ALBLAS. Aan Dirck en Jan Adriaens ALBLAS broers, haar kinderen krijgen het huis en schuur etc. en zij moeten daarvoor hun moeder levenslang onderhouden, oostw. Andries ALBLAS, westw. Cornelis Hen?dricks. Dan nog kinderen van zalgr. Basti?aen Adriaens ALBLAS en Hendrickje Adri?aens ALBLAS x Aert Ael?ten.
   Anderen kinderen zijn; Neeltje, Thonis, Arie, Maritgen en Abraham.
   Ook nog land aangekomen van Willem ALBLAS
   zie ook Langerak RA.26 20-6-1663, 18-11-1664,6-12-1664 en 4-10-1665