Stamboom Vennik

Aantekeningen


Treffers 12,901 t/m 12,950 van 12,962

      «Vorige «1 ... 255 256 257 258 259 260 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
12901 www.offerijn.nl/tigelaar.htm#BM1866 Gezin F1513891867
 
12902 www.online-familieberichten.nl/zoeken.asp?command=show&id=1023564
Semarangsch Handels- en Advertentie Blad 6-4-1877:
Overleden Maria Anna Christina Melchers, 49 jaar, echtg. van J.F.J. Karthaus. 
Melchers, Maria Anna Christina (I48577)
 
12903 www.oud-ophemert.nl/index.php?page=gen/valkis.php&b=2 Valkis, Cornelis (I70880)
 
12904 www.ruitenburg.net/parentelen/parenteel%20Willem%20van%20Leeuwen.htm van Leeuwen, Willem (I44384)
 
12905 www.schackmann.nl/proefkolonie/Personen/Kasper.html Kasper, Adriaan (I96794)
 
12906 www.spindizzy.nl/genea/tree_190620004.pdf Hennen Ieven, Jan (I33205)
 
12907 www.steeneveld.de/html/body_ahnenforschung.html#VII.0700 Steenevelt, Cornelis (I66458)
 
12908 www.v-veen.com/parlagrouw1.htm#p1671 Lagrau, Mozes (I87971)
 
12909 www.wildebras.eu/html/stamboom_compleet.htm#p404 Nolles, Wolter Jansz (I51657)
 
12910 Wytske HARTSUIKER, geboren op 20-10-1875 te Noordwolde (FR), overleden op 29-11-1945 op 70-jarige leeftijd, begraven te Noordwolde (FR).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 02-12-1911 te Weststellingwerf (FR) met Hendrik JONKERS, 35 jaar oud, geboren op 26-01-1876, overleden op 03-07-1915 op 39-jarige leeftijd, begraven te Noordwolde (FR). 
Gezin F1513869053
 
12911 Ze wonen in Limmen op de hoek van de Visweg en de Hogeweg waar Arie bloemenkweker is. Het stuk grond waarop Arie z'n beroep uitoefende staat bekend als "de Viskroft". Ze woonden in een klein houten huisje. Uit hun huwelijk worden 8 kinderen geboren waar er twee van in leven blijven, Cornelis en Klaas. In 1884 overlijdt Arie Vennik en z'n vrouw blijft met de twee jongens achter. Gezin F1513873343
 
12912 Ze wordt door haar twee zoons naar het bejaardencentrum Westerlicht in Alkmaar gebracht waar ze in 1930 overlijdt op de leeftijd van 89 jaar. Bakker, Trijntje (I5775)
 
12913 Zerk id-nummer
51462

Begraafplaatsnr. 105
(Plaats)aanduiding 3385 
Versteegh, Adrianus Albertus Gerardus (I76602)
 
12914 Zerk id-nummer
51462

Begraafplaatsnr. 105
(Plaats)aanduiding 3385 
Versteegh, Johanna Maria Catharina (I77051)
 
12915 Zerk id-nummer 12345
Begraafplaatsnr. 37
(Plaats)aanduiding 04.097 
Witzier, Aart (I83474)
 
12916 Zerk id-nummer 13631 Verdoold, Gerrit (I75154)
 
12917 Zerk id-nummer 13636 Verheij, Nicolaas (I75294)
 
12918 Zerk id-nummer 56581
Begraafplaatsnr. 121
(Plaats)aanduiding 
Borgdorff, Jan Arie (I11518)
 
12919 Zerk id-nummer 60677
Begraafplaatsnr. 112
(Plaats)aanduiding 04a-r1, 4650 
Schep, Jan (I61352)
 
12920 Zerk id-nummer 66151
Begraafplaatsnr. 135
(Plaats)aanduiding 0108 
Borgdorff, Martina (I11575)
 
12921 Zerk id-nummer: 132013

Begraafplaatsnr.: 301
(Plaats)aanduiding: 72 
Versteegh, Nicolaas Maria (I77196)
 
12922 Zette de oorlogen tegen de Romeinen en de Goten verder. Stichtte Brandenburg der Franken, Richemer I (I26902)
 
12923 Zie pagina A-B http://www.kranenburgia.nl/a-b.asp van Bevere, Arnulf (I8837)
 
12924 Zie voor een uitgebreide genealogie van dit geslacht de publikatie in 'Ons Voorgeslacht' van 2003 door A.F. Koppert-van den Berg Arien Coppertsz (I364)
 
12925 Zij bewoonden een huurhuis aan de straat, oostzijde, perceel nr. 218 Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. Het doopboek van 's-Gravenmoer begint pas met 27.3.1672 (na de brand der Fransen). van Seters, Adriaen Jansz (I62579)
 
12926 Zij bezitten een woonstede ('s-Gravenmoer R 17, f. 514-515, 18.6.1648). Jan ontvangt dd. 11.5.1664 een timmerloon en levert 26.11.1664 een doodskist aan de armen (armenrek. 1664/65). Gezin F1513870015
 
12927 Zij droeg haar zoons op om na haar dood een vicarie op het altaar van St. Crispijn en Crispiaan in de Sint Hippolytuskerk (Oude Kerk) te Delft te stichten, waarvoor zij 23 morgen land in Zouteveen bestemde. Door verschillende moeilijkheden voldeden haar zoons pas op 18-1-1481 aan dit verzoek van der Woert, Catharina IJsbrants Dircksdr (I83621)
 
12928 Zij hadden 10 kinderen. Gezin F1513885022
 
12929 Zij hadden 21 kinderen, waarvan 16 jong gestorven zijn Gezin F1513885002
 
12930 Zij huwden op huwelijkse voorwaarden. Door tussenkomst van zijn vader Hugo , zijn vader ging dit huwelijk op het laatste moment niet door, zij moest de stad binnen een week verlaten. Gezin F1513875300
 
12931 Zij is begraven bij haar man met haar wapen op de grafzerk.

Familiewapen Van Segwaert
Wapen.: Gevierendeeld: I en IV in zilver een zwarte jachthoorn; II en III in goud een gebogen rode schuinbalk.
Wapenvoerder: Meijert van Segwaert

Oud Raad van Dordrecht 1676.
CBG, 1.7.2, Wapenkaart: Wapenen der Ed. Groot-Achtbre Heeren; de Heeren: Schout, Borgermeesteren, Schepenen, Oud-Raden, Secretarissen: Ende Goede Luijden vanden Achten, der Stadt Dordrecht, den 14de Julij 1676. 
van Segwaert, Sophia (I62508)
 
12932 Zij is begraven in Hofkapel te 's-Gravenhage van Poelgeest, Aleida Jansdr (I55578)
 
12933 Zij is begraven in Leiden, St Pieterskerk Heerman, Luytgaert Gerritsdr (I32362)
 
12934 Zij is begraven in St. Janskerk Te Schiedam van Putten, Katharina Lambertsdr (jonkvrouw) (I56827)
 
12935 Zij is geboren bewesten het kanaal nr 187 om 12.00u; aangifte geb op 24 sep 1842 door de vader; getuigen bij de aangifte: Augustinus Petrus Gorter, 35 jaar, kleermaker en Gerrit Kaptein, 33 jaar, broodbakker; allen wonende in Den Helder Vennik, Adriana Duterica (I74005)
 
12936 Zij is geboren om 11.00 uur; aangifte geb op 12 mrt 1838; getuigen bij de aangifte: Jacob Christiaan Leyer, 43 jaar, magazijnmeester en Hendrik van Diest, 48 jaar, maritiem waker. Vennik, Grietje (I74297)
 
12937 Zij is omstreeks 1570 hertrouwd. Haar nieuwe echtgenoot, Oelsier Aryenszn. compareert dan voor de gezworenen van Rijswijk waarbij hij verklaart Aeltje Ariensdr. gehuwd te hebben, de weduwe van Ouwe Pouwels Claeszn Verspeck.
Hij neemt de verplichtingen van Ouwe Pouwels Claeszn., uit de akte van 12 januari 1564, over, in dier voege, dat hij op zich neemt aan de kinderen 800 Karolus Guldens te betalen in diverse termijnen.
Sier Aryenszn. en Aeltje, zijn huisvrouw, treden in al hetgeen Ouwe Pouwels Claeszn. bezeten heeft, huis, schuur, stallen, hooiberg, geboomte, voorts koeien, paarden varkens, schapen, kalveren, wagens, ploegen, eydens, stoppen, mouwen, niets uitgezonderd.
Waarschijnlijk zijn beiden vroeg gestorven. Voor Allerheiligen 1576 compareert voor de Gezworenen van Rijswijk Gerrit Gerritszn. en verklaart gekocht te hebben van de voogden van Aryaentje Pouwelsdr., het achtergelaten weeskind van Pouwels Claeszn. Verspeck en Aeltje Aryensdr. zaliger, het huis, schuur, berg en geboomte, dat Ouwe Pouwels Claeszn. in zijn leven placht te bewonen. Waarschijnlijk is dan dus Jonge Neeltje Pouwelsdr. ook reeds overleden. 
Aeltje Aryensdr (I160)
 
12938 Zij is op 28-11-1908 ingetreden als slotzuster Maria Arnolda, dienares van de H. Geest in klooster te Steyl Duitsland en ontving daar op 8-12-1909 het geestelijk kleed en is aldaar aan T.B.C. overleden van Adrichem, Apolonia Willemina (I3158)
 
12939 Zij is overleden om 14.00 uur op de Dijkweg nummer 42; aangifte wordt gedaan door zoon Arie en door Hendrik Langhorst, 40 jaar, ketelmaker van Diest, Annigje (I18032)
 
12940 Zij is overleden om 16.00 uur in het huis in de wijk E nummer 340 (Smids- en Breestraat in de oude Helder); aangifte werd gedaan door echtgenoot Simon, 37 jaar, en schoonvader Cornelis Boendermaker, 65 jaar Vennik, Grietje (I74297)
 
12941 Zij is overleden op 23 september 1872 in op Zee Bouman, Ida (I12377)
 
12942 Zij overleed te Zwolle op het schip liggende aan de Willemskade Janke Bruinsdr (I1040)
 
12943 Zij testeerde te delft 2-2-12-1592; de langstlevende zal de kinderen onderhouden en opvoeden en bij meerderjarigheid of huwelijk 5000 gulden uitkeren. Zijn natuurlijke zoon Ysaeck Jacobsz zal 2400 gulden ontvangen... Geertruijd is da ziek en te bed liggend. van Heemskerk, Geertruida Willemsdr (I32256)
 
12944 Zij verkoopt op 14-5-1664 de Endeldijk aan A. Cobmeijer Historisch Jaarboek NGV Westland uitgave 1989 van Adrichem, Maritgen Jansdr (I3489)
 
12945 Zij was kamerdienares van Jacoba van Beieren (1418), voorts is zij vermeld in 1432, 1446-1475. van Teylinc (Teylingen), Geerburg Heynricksdr (I68961)
 
12946 Zij was weduwe van Johan van Spangien, schout. Ten tijde van haar huwelijk met Willem Boers woonde zij te 's-Gravenhage (ZH) maar ook te Monster (ZH). Gezin F1513870233
 
12947 Zij woonde in het begijnhof te Delft en kocht een lijfrente 1523 en verkocht lijfrente voor 9 pond 1577 van der Smaling, Catharina Jacobsdr Bruijn (I63057)
 
12948 Zijn geboorte- en sterfjaar zijn niet bekend. Hij is echter voor 1578 overleden. Op de rechtdag van 18 januari 1578 is zijn weduwe eiseres in een geding. In 1582 blijkt zij hertrouwd met Pouwels Andryeszn. Voor 1555 komt hij nog niet in de kohieren van de 10e penning voor. In dat jaar voor het eerst met 6 morgen, In 1562 is dat uitgebreid tot 16 morgen met een woonhuis. Het is niet zijn eigendom.Hij is geen koper van tienden, maar vele jaren borg voor diverse kopers, o.m. voor zijn broer Jonge Pouwels. Eenmaal verschijnt hij, bij gemachtigde, voor het gerecht , waar voor hem geprocedeerd wordt om "twee vette beesten". Hij is waarschijnlijk kinderloos overleden, ofschoon het feit, dat zijn weduwe erfgenaam is van haar zwager Sebastiaen Claeszn een andere conclusie eveneens plausibel maakt. van der Speck (Verspecke), Joris Claesz (I64467)
 
12949 Zijn jongste kinderen moesten opgroeien zonder vader, omdat Engel op 53-jarige leeftijd overleed, toen zijn jongste dochter net een jaar was. Of dit mede de oorzaak is dat twee dochters, Marijtje en Jannitje, in de woelige Franse-revolutie-tijd ongehuwd moeder worden is niet duidelijk. Gezin F1513881325
 
12950 Zijn kinderen verkopen op 27.04.1633 1/5 deel van 41/2 morgen en 1/5 deel van 1 morgen 3/4 hond land in de
Langelandsepolder achter de Langelandse watermolen aan Merritje Dirx, weduwe van Snoey Ariens, hun meuy 
Snoeij, Cornelis Ariensz (I63519)
 

      «Vorige «1 ... 255 256 257 258 259 260 Volgende»